Adres IP

Adres IP is the polish translation for ip address.

Typical searches from poland are:

Adres IP (internet protocol) są to cztery bajty określające komputer w sieci, każdy podłączony do sieci komputer musi mieć unikalny adres IP. Adres ten zapisuje się jako cztery liczby z zakresu od 0 do 255 oddzielone kropkami, np. 149.164.34.17 (każda liczba oznacza jeden bajt) użytkownik sieci nie musi pamiętać takiego adresu, dzięki systemowi dns (domain name system- system nazw domen). Jeśli łączymy się z Internetem przez modem, adres IP za każdym razem jest inny, ale nigdy w tym samym czasie nie ma dwóch komputerów o jednakowych adresach IP. Natomiast użytkownicy korzystający z łącz stałych maja niezmienny i stały numer IP

Related