IP-Osoite

IP-osoite is the finnish translation for ip address.

Typical searches from finland are:

Internetiin liitetyt koneet erotetaan toisistaan IP- eli Internet-osoitteiden perusteella. Jokaisella koneella, joka on liitetty Internetiin, on oma uniikki IP-osoite. Jos laite on kytkettynä useampaan verkkoon, on jokaisella verkkoliitynnällä oma IP-osoite. Tällaisia koneita ovat esim. verkon solmukohdissa toimivat reitittimet, jotka yhdistävät kaksi tai useampia verkkoja toisiinsa. IP-osoiteet ovat 32-bittisiä binäärinumeroita. Tavallisesti ne kuitenkin esitetään neljänä pisteillä erotetulla desimaalinumerolla, joiden arvot ovat välillä 0-255.

Related